Haesbv.nl © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

 

HaeS

 

Natuur- en Milieuprojecten 

 

Floraliastraat 75

5342BH Oss

tel: 0654288252

email: hs@haesbv.nl

 

 De Waterlelie

>verder> 

 

 

Voor advies, begeleiding en uitvoering van projecten in de groene ruimte

 

Initiatieven voor projecten worden uitgewerkt tot concrete projectplannen waarbij de practische uitvoerbaarheid voorop staat. Daarbij behoort uiteraard een uitgebreid overzicht over de mogelijkheden voor subsidiering van een project. 

 

Wij hebben een grote ervaring opgebouwd met projectmanagement en kunnen ofwel het gehele traject of elk gewenst projectonderdeel (projectplan met begroting, bestekuitwerking, uitvoeringsvoorbereiding, aanbesteding, projectuitvoering incl voortgangs- en financiele rapportage) afzonderlijk verzorgen.

 

Tot onze opdrachtgevers behoren instituten voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijsinstellingen, lokale overheden, natuur- en landschapsorganisaties, agrarische organisaties, recreatieondernemers en particulieren.

 

 

 

Wilt u meer weten over onze diensten? Lees dan verder op één van de volgende pagina's.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd  contact opnemen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HaeS Natuur- en Milieuprojecten is een onafhankelijk adviesbureau dat zich richt op ondersteuning van initiatieven en planvorming voor de ontwikkeling van natuur en landschap, recreatie en toerisme.

 

HaeS Natuur- en Milieuprojecten is in 1996 opgericht door Dr. Henk Smouter, bioloog met specialiaties in ecofysiologie, milieukunde, bodemkunde en ecofysiologie van agro-ecosystemen